profile
viewpoint

MSWorkers/support.996.ICU

Microsoft and GitHub Workers Support 996.ICU

https://github.com/996icu/996.ICU

MSWorkers

viewpoint

Express your opinions freely and help others including your future self

contributors (According to the first 100)

MSWorkers
Tedko
kattgu7
88250
Lax
xtydev
LipYoung
Lin-Zhy
EnchongWang
AF74776
alphadl
steambap
yueguoguo
ayufish
crossPQW
mu-yu
Aaron00101010
benweizhu
ChandlerHarden
Charles7c
danyow
cwbcheng
ChungZH
skullface
MCDC1
althonos
miguelgfierro
Monine
ShenChuan95
renshunli
StalinCheung
tom-corwin
DolorHunter
waynebaby
Zach-Attach
chinaq
deepgrace
djzhao627
ff98sha
hejhj
jasonWangsk
naimen
shangsharon
tiangeluo
wxy954072132
xcw-coder
xrwang
zhaolion
zhuweiyou
iMemento
inkedawn
xPixv
wangjunsheng
yuchong-pan
ff4415
hailinchen
1212087
ATRiiX
adamyi
AlainOUYANG
1582130940
apiad
admoores
alexhuangster
aylai
Yangqiicon
L04DB4L4NC3R
AngryPowman
kivikakk
bamwang
Enginebeck
BensonLaur
apnovo
binarywang
liu316484231
blacklisten
bcanseco
buxiaoyang
CangHaiQingYue
gladwearefriends
Ccccche
Chao1155
cmdavis4
windoze
Chen-Hailin
cherriecheng
chunliu
ConanChou
Damon0820
lineralpha
ddawx123
cbwang2016
zdy023
tambling
dexhunter
duzy
EINDEX
flxxyz
zcteo
ErcinDedeoglu